Chuyên cung cấp các loại decan
Thi công dán kiếng, dán kính, các loại...

Mã số:PVC màu Hãy CALL 0903.852.053

Mã số:Kiếng octki 050 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Si gỗ 5008 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:PVC-BL2 Định Lượng: 1200x100M; 600x200M

Mã số:Kiếng octki 053 Định Lượng : 910x50M

Mã số:66045

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 66045 : 530x10M

Mã số:Kiếng mờ 112-1 Định Lượng : 1220x50M

Mã số:PET Vàng Mờ #25, Logo Chấm Đỏ
TLGM#25
-    Mặt: PET xi vàng mờ, độ dầy 0,025±0.002mm (25 micron)
-    Keo: Keo nước
-    Đế: Giấy Kraft dày màu trắng, tráng PE & silicon, định lượng 180±3 g/m2
-    Quy cách chuẩn:
49cm x 200m
98cm x 200m
-    Đặc điểm: Bề mặt màu vàng mờ, xé không rách.
-    Ứng dụng: Làm nhãn mác trong nhiều lĩnh vực…

Mã số:Si gỗ 3258 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Si 608 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:KEO_001
Keo dùng để bắn bằng súng.

Mã số:21808

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 21808 : 530x10M

Mã số:U7022

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: U7022 : 530x10M

Mã số:FC9016

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: FC9016 : 530x10M

Mã số:Xi 5V3 Định Lượng : 490x200M

Mã số:Kiếng octki 028 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Kiếng In 9504 Định Lượng : 910x50M

Mã số:PVC-OR1 Định Lượng :: 1200x100M; 600x200M

Mã số:FC9310

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: FC9310 : 530x10M

Mã số:Giấy In Tem, Logo Chấm Xanh Dương 133-Yellow
 
Mặt : chất liệu bằng giấy màu vàng chói, định lượng 80±5g/m2
Keo : keo nóng.
Đế : giấy Kraft màu vàng tráng PE và Silicon , logo Amazon chấm xanh dương  ,  định lượng 80±5g/m2
Quy cách chuẩn:
53.5 cm x 200 cm
 
Ứng dụng: in tem giá

Mã số:FC9414

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: FC9414 : 530x10M

Mã số:Si gỗ 693G Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Si gỗ 3551 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Kiếng In C1005 Định Lượng : 910x50M

Mã số:FC9115

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: FC9115 : 530x10M

Mã số:Kiếng octki 008 Định Lượng :  910x50M

Mã số:Giấy In Tem, Logo Chấm Xanh Dương 132-Red
 
Mặt : chất liệu bằng giấy màu đỏ chói, định lượng 80±5g/m2
Keo : keo nóng.
Đế : giấy Kraft màu vàng tráng PE và Silicon , logo Amazon chấm xanh dương  ,  định lượng 80±5g/m2
Quy cách chuẩn:
53.5 cm x 200 cm
 
Ứng dụng: in tem giá

Mã số:Si 704 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Kiếng octki 012 Định Lượng : 910x50M

Mã số:PVC-DBRM Định Lượng : 1200x100M; 600x200M

Mã số:Si gỗ 20 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:6006-1

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 6006-1: 530x10M

Mã số:Si gỗ 625 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Kiếng In C1018 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Kiếng octki 030 Định Lượng : 910x50M

Mã số:FC9215

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: FC9215 : 530x10M

Mã số:Decal Xi: 490x200M Decal Xi: 490x200M

Mã số:Si 602 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Kiếng octki 056 Định Lượng: : 910x50M

Mã số:PET Xi Vàng Bóng, Logo Chấm Đỏ 6V2-6V3-6V4
-    Mặt: PET xi màu vàng bóng, tương ứng 3 cấp độ từ vàng lợt đến vàng đậm, độ dầy 0,025±0.002mm (25 micron)
-    Keo: Keo nước
-    Đế: Giấy Kraft dày màu trắng, tráng PE & silicon, định lượng 180±3 g/m2
-    Quy cách chuẩn:
49cm x 200m
98cm x 200m
-    Đặc điểm: Bề mặt màu vàng bóng, xé không rách.
-    Ứng dụng: Làm nhãn mác trong nhiều lĩnh vực…

Mã số:Xi 2V6 Định Lượng : 490x200M

Mã số:Kiếng In C1092 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Kiếng In C1014 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Kiếng octki 018 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Si 700 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Si gỗ 669 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Kiếng In C1087 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Kiếng In C1090 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Si gỗ 41 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:5206

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 5206 : 530x10M

Mã số:Si gỗ 25 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:5301

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 5301 : 530x10M

Mã số:22102

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 22102 : 530x10M

Mã số:Kiếng In C1055 Định Lượng : 910x50M

Mã số:PVC-YL1 Định Lượng : 1200x100M; 600x200M

Mã số:P1364

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: P1364: 900 x 48M

Mã số:Kiếng octki 020 Định Lượng : 910x50M

Mã số:PVC-GR1 Định Lượng: 1200x100M; 600x200M

Mã số:Si 505 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Kiếng mờ 133-2 Định Lượng : 1220x50M

Mã số:Kiếng mờ 116 Định Lượng : 1220x50M

Mã số:Kiếng mờ 007-1 Định Lượng : 1220x50M

Mã số:PET Xi Bạc Mờ, Logo Chấm Đỏ
TLSM#25
-    Mặt: PET xi bạc mờ, độ dầy 0,025±0.002 mm (25 micron)
-    Keo: Keo nước
-    Đế: Giấy Kraft dày, màu trắng, định lượng 180±3 g/m2, tráng PE & silicon
-    Quy cách chuẩn:
49cm x 200m.
98cm x 200m.
-    Đặc điểm: Bề mặt màu bạc mờ, xé không rách
-    Ứng dụng: : Làm nhãn mác trong nhiều lĩnh vực

Mã số:Kiếng octki 021 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Xi 2V3 Định Lượng : 490x200M

Mã số:Kiếng In C1085 Định Lượng : 910X50M

Mã số:PVC-SLV5 Định Lượng : 1200x100M; 600x200M

Mã số:Kiếng mờ 007 Định Lượng : 1220x50M

Mã số:Si gỗ 10 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Kiếng In 9501 Định Lượng : 910x50M

Mã số:5503

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 5503 : 530x10M

Mã số:Si gỗ 667 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Kiếng mờ 118 Định Lượng : 1220x50M

Mã số:Si gỗ 3301 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Kiếng mờ 136 Định Lượng : 1220x50M

Mã số:Kiếng octki 057 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Kiếng octki 024 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Kiếng mờ 133 Định Lượng : 1220x50M

Mã số:PVC-GS1 Định Lượng : 1200x100M; 600x200M

Mã số:Xi 3V4 Định Lượng : 490x200M

Mã số:Kiếng mờ 136-2 Định Lượng: 1220x50M

Mã số:61617-1

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 61617-1 : 530x10M

Mã số:Kiếng octki 025 Định Lượng : 910x50M

Mã số:P117

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: P117: 900 x 48M

Mã số:PVC-YL5 Định Lượng: 1200x100M; 600x200M

Mã số:Si gỗ 2001 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:Kiếng octki 032 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Kiếng In C1085-1 Định Lượng : 910x50M

Mã số:PET Bạc Bóng #50, Logo Chấm Đỏ TLS#50
-    Mặt: PET xi bạc bóng, độ dầy 0,05±0.002 mm (50 micron)
-    Keo: Keo nước
-    Đế: Giấy Kraft dày, màu trắng, định lượng 180±3 g/m2, tráng PE & silicon
-    Quy cách chuẩn:  
107cm x 200m
-    Đặc điểm: Bề mặt sáng bóng như xi mạ inox, xé không rách, bề mặt dày 50 micron do đó dán lên sản phẩm đẹp và hạn chế các dấu hằn vết của sản phẩm.
-    Ứng dụng: Làm nhãn mác trong nhiều lĩnh vực…

Mã số:PVC-GR5 Định Lượng : 1200x100M; 600x200M

Mã số:Kiếng octki 004 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Si 702 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:66083

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 66083 : 530x10M

Mã số:Si gỗ 3107 Định Lượng : 1220x50Y

Mã số:8A405

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 8A405 : 530x10M

Mã số:Kiếng In C1091 Định Lượng : 910x50M

Mã số:Kiếng mờ 136-5 Định Lượng : 1220x50M

Mã số:P1363-2

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: P1363-2: 900 x 48M

Mã số:76601

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Tên Sản Phẩm: 76601 : 530x10M

Mã số:Kiếng octki 011 Định Lượng : 910x50M

Mã số:PVC-BRM Định Lượng: : 1200x100M; 600x200M

Sản Phẩm Mới Nhất
76601
400
Xem chi tiết
PET Vàng Mờ #25, Logo Chấm Đỏ
400
Xem chi tiết
Si gỗ 20
400
Xem chi tiết
FC9310
400
Xem chi tiết
Kiếng In C1018
400
Xem chi tiết
Si gỗ 25
400
Xem chi tiết
Si gỗ 669
400
Xem chi tiết
PVC-BL2
400
Xem chi tiết
Kiếng In 9504
400
Xem chi tiết
Si gỗ 625
400
Xem chi tiết
Si 602
400
Xem chi tiết
Si 608
400
Xem chi tiết
Kiếng mờ 133-2
400
Xem chi tiết
Kiếng In C1055
400
Xem chi tiết
PVC-BRM
400
Xem chi tiết
66045
400
Xem chi tiết
FC9215
400
Xem chi tiết
Si gỗ 10
400
Xem chi tiết
Kiếng mờ 133
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 024
400
Xem chi tiết
Si 700
400
Xem chi tiết
PVC màu
400
Xem chi tiết
Giấy In Tem, Logo Chấm Xanh Dương
400
Xem chi tiết
Kiếng In C1087
400
Xem chi tiết
Si 704
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 032
400
Xem chi tiết
Si gỗ 5008
400
Xem chi tiết
Xi 2V3
400
Xem chi tiết
PET Bạc Bóng #50, Logo Chấm Đỏ
400
Xem chi tiết
Kiếng mờ 136-2
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 028
400
Xem chi tiết
Kiếng mờ 007-1
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 011
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 050
400
Xem chi tiết
66083
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 025
400
Xem chi tiết
Kiếng In C1091
400
Xem chi tiết
Kiếng mờ 007
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 020
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 004
400
Xem chi tiết
Xi 2V6
400
Xem chi tiết
5206
400
Xem chi tiết
PVC-SLV5
400
Xem chi tiết
Kiếng In C1092
400
Xem chi tiết
Giấy In Tem, Logo Chấm Xanh Dương
400
Xem chi tiết
Si gỗ 667
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 030
400
Xem chi tiết
PVC-OR1
400
Xem chi tiết
6006-1
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 053
400
Xem chi tiết
5503
400
Xem chi tiết
Kiếng In C1085
400
Xem chi tiết
Kiếng mờ 112-1
400
Xem chi tiết
Si gỗ 41
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 008
400
Xem chi tiết
5301
400
Xem chi tiết
Decal Xi: 490x200M
400
Xem chi tiết
8A405
400
Xem chi tiết
61617-1
400
Xem chi tiết
U7022
400
Xem chi tiết
Xi 3V4
400
Xem chi tiết
Kiếng mờ 118
400
Xem chi tiết
PVC-YL5
400
Xem chi tiết
FC9414
400
Xem chi tiết
Si gỗ 3301
400
Xem chi tiết
PVC-GS1
400
Xem chi tiết
Kiếng mờ 116
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 057
400
Xem chi tiết
Kiếng In C1014
400
Xem chi tiết
Kiếng In C1005
400
Xem chi tiết
PVC-DBRM
400
Xem chi tiết
Si gỗ 2001
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 018
400
Xem chi tiết
Kiếng In C1085-1
400
Xem chi tiết
P1363-2
400
Xem chi tiết
P117
400
Xem chi tiết
Si gỗ 3107
400
Xem chi tiết
Si gỗ 3258
400
Xem chi tiết
PET Xi Bạc Mờ, Logo Chấm Đỏ
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 012
400
Xem chi tiết
PVC-YL1
400
Xem chi tiết
Si 702
400
Xem chi tiết
Si 505
400
Xem chi tiết
22102
400
Xem chi tiết
FC9016
400
Xem chi tiết
Si gỗ 3551
400
Xem chi tiết
Kiếng In C1090
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 056
400
Xem chi tiết
PET Xi Vàng Bóng, Logo Chấm Đỏ
400
Xem chi tiết
FC9115
400
Xem chi tiết
Xi 5V3
400
Xem chi tiết
KEO_001
400
Xem chi tiết
Si gỗ 693G
400
Xem chi tiết
PVC-GR5
400
Xem chi tiết
Kiếng octki 021
400
Xem chi tiết
Kiếng mờ 136
400
Xem chi tiết
21808
400
Xem chi tiết
Kiếng In 9501
400
Xem chi tiết
Kiếng mờ 136-5
400
Xem chi tiết
PVC-GR1
400
Xem chi tiết
P1364
400
Xem chi tiết
 
©Bản quyền 2010-2020 Thuộc Công Ty TNHH SX-TM-DV PHƯỚC LÝ
Email:info@giaydecalgiay.com Website: www.giaydecalgiay.com